logo Ralph Spritzer

“Meestal is het een kwestie van focussen en bij jezelf blijven”

Mijn werkwijze

Stap 1: Kennismaking en oriëntatie

In het eerste gesprek kijken we of er een vertrouwensband kan ontstaan. Als dat zo is, formuleren we een concreet doel en stellen een plan van aanpak op.

Stap 2: Inzicht

Ik focus eerst op de feiten. Wat zijn uw ambities en wat staat er in de weg. Wat wilt u leren en waar loopt u tegenaan. Waar staat u nu en waar wilt u heen? Welke intermenselijke processen spelen een rol?

Daarna kijken we naar uw gevoelens. Wat zijn uw drijfveren en motieven? Welke gedragspatronen gebruikt u, zijn die nog effectief of zijn er ook andere mogelijkheden? Zijn er oude idealen en verlangens die u weer wilt oppakken?

Stap 3: Leren

Met de verkregen inzichten richten we ons op wat u wilt leren. Meestal is het een kwestie van focussen, anders reageren, loslaten en 'gewoon' bij uzelf blijven. Ik help u om uw sterke kanten optimaal te benutten en beter om te gaan met uw kwetsbare kanten, om adequaat te kunnen reageren op de complexiteit van (werk)situaties.

Stap 4: Groeien

Door zelfreflectie en ontwikkeling van vaardigheden, nemen problemen weer normale proporties aan. Hierdoor ontstaat ruimte voor persoonlijke groei, balans tussen werk en privé en meer geluk en plezier in uw leven.

Meestal zijn er 3 à 4 gesprekken nodig om beweging tot stand te brengen. Na 5 à 6 gesprekken evalueren we. Is het doel bereikt? Of is een tweede serie gesprekken nodig voor verankering en verdieping?