Zoekt u een onafhankelijke, deskundige sparringpartner of een coach die de medische wereld van binnenuit kent?

Heeft u een van deze vragen:

 • Hoe vind ik een betere balans tussen werk en privé?
 • Hoe kan ik mijn grenzen beter bewaken?
 • Hoe kan ik mijn carrièrepad bewuster invullen?
 • Hoe kan ik meer op mezelf vertrouwen?
 • Doe ik echt de dingen die ik wil doen?
 • Hoe kan ik productiever en efficiënter werken?
 • Hoe ga ik beter om met lastige kritiek?
 • Hoe laat ik me minder leiden door de waan van alle dag?
 • Hoe vind ik mijn eigen leiderschapsstijl?
 • Hoe kan ik makkelijker omgaan met dynamiek binnen mijn vakgroep?

Wat kan ik voor u betekenen:

 • Ik coach met gevoel en met verstand van zaken
 • In 3 - 4 gesprekken kunnen we samen al veranderingen teweegbrengen
 • Ik doorbreek oude patronen en blokkades op een praktische manier
 • Ik zoek naar drijfveren en wenselijke alternatieven
 • Ik ken de medische wereld als geen ander
Direct bellen?

Hoe kan ik u helpen?

Ik kan u bijstaan door samen te werken aan:

Evenwicht

Verbeteren van de balans tussen werk en privé

Vitaliteit

Focussen, verhogen energieniveau, gedrevenheid en plezier

Samenwerken

Verbeteren van omgang met collega's of leidinggevenden

Communiceren

Beter communiceren met collega's en patiënten

Waarom coaching?

Een coachingstraject geeft ruimte voor persoonlijke groei. U krijgt meer inzicht in uw ambities en dromen en welke belemmeringen er zijn. Wat geeft energie en wat kost energie? Welke obstakels wilt u overwinnen, niet vanuit wat u denkt of dacht te moeten, maar vanuit uw eigen kracht.

Door te luisteren, te spiegelen en te sparren help ik u tot nieuwe inzichten te komen in uw eigen functioneren en capaciteiten. We kijken ook naar het hoe en waarom van uw patronen en of ze nog functioneel zijn voor u. Zodat u andere, bewuste keuzes kunt gaan maken. Keuzes gebaseerd op wat u echt wilt, niet vanuit wat u dacht te moeten.

Het resultaat is inzicht in uw eigen functioneren en capaciteiten, zelfreflectie en een betere balans. En handvatten voor een andere aanpak of een nieuwe koers.

Redenen om naar een coach te gaan

De aanleiding voor coaching verschilt van persoon tot persoon, maar hieronder een aantal voorbeelden waarin coaching vrij snel verandering teweeg kan brengen.

 • Talenten, capaciteiten en vaardigheden optimaal willen benutten
 • Doeltreffender communiceren
 • Effectiever handelen
 • Op zoek naar een betere balans tussen werk en privé
 • Meer rust, geluk en voldoening
 • Omgaan met conflictsituaties
 • Voorkomen van oververmoeidheid of burn-out
 • Het gevoel dat er iets moet veranderen aan de huidige situatie
 • Persoonlijke ontwikkeling

300+

Coachees

100%

Aandacht

25+ jaar

Medisch specialist

17+ jaar

Ervaring als coach

Mijn werkwijze

Mijn werkwijze is gestructureerd en effectief. Voor een geslaagd coachingstraject is het allerbelangrijkste dat wij een klik met elkaar hebben en we vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid samen kunnen werken aan uw persoonlijke groei.

Meestal volg ik in het coachingstraject vier stappen, die hieronder nader beschreven staan.

STAP 1 - Kennismaking en oriëntatie

In het kennismakingsgesprek kijken we of er een vertrouwensband kan ontstaan. Als dat zo is, formuleren we een concreet doel en stellen een plan van aanpak op.

STAP 2 - Inzicht in feiten en gevoelens

Ik focus eerst op de feiten. Wat zijn uw ambities en welke belemmeringen zijn er. Wat wilt u leren en waar loopt u tegenaan? Waar staat u nu en waar wilt u heen? Welke intermenselijke processen spelen een rol?

Daarna kijken we naar uw gevoelens. Wat zijn uw drijfveren en motieven? Welke gedragspatronen gebruikt u? Zijn die nog effectief of zijn er ook andere mogelijkheden? Zijn er oude idealen en verlangens die u weer wilt oppakken?

 

STAP 3 - Leren en toepassen in de praktijk

Met de verkregen inzichten richten we ons op wat u wilt leren. Meestal is het een kwestie van focussen, anders reageren, loslaten en 'gewoon' bij uzelf blijven. Ik help u om uw sterke kanten optimaal te benutten en beter om te gaan met uw kwetsbare kanten, om adequaat te kunnen reageren op de complexiteit van (werk)situaties.

Stap voor stap passen we de verkregen inzichten in de dagelijkse gang van zaken en werk toe en staan stil bij de verbeteringen.

STAP 4 - Groeien naar meer plezier en geluk

Door zelfreflectie en ontwikkeling van vaardigheden, nemen problemen weer normale proporties aan. Hierdoor ontstaat ruimte voor persoonlijke groei, balans tussen werk en privé en meer geluk en plezier in uw leven.

Meestal zijn er 3 à 4 gesprekken nodig om beweging tot stand te brengen. Na 5 à 6 gesprekken evalueren we. Is het doel bereikt? Of is een tweede serie gesprekken nodig voor verankering en verdieping?

Wie ben ik?

Meer dan vijfentwintig jaar heb ik als medisch specialist gewerkt. Eerst als kinderarts-neonatoloog in een academisch ziekenhuis. Later in een algemeen ziekenhuis, waar ik bovendien een managementfunctie had en betrokken was bij verandertrajecten. Na het verkrijgen van de opleiding kindergeneeskunde, werd ik de opleider. De medische wereld ken ik van binnenuit, ik weet welke vraagstukken er spelen en hoe moeilijk het kan zijn daarmee om te gaan.

Ik coach op basis van gelijkwaardigheid en vanuit de overtuiging dat ieder mens de mogelijkheid tot groei en verandering in zich heeft. Primair ben ik coach, maar ik gebruik zo nodig ook therapeutische methodieken in het coachingstraject.

Een goede coach of sparringpartner kan hét verschil maken bij de zoektocht naar de dingen die er echt toe doen. Voor mij de reden om u te willen helpen uw doelen, zowel privé als zakelijk, te verwezenlijken.

Ik heb diverse opleidingen gevolgd op het gebied van communicatie, management, coaching en psychotherapie. Bekijk hier mijn volledige CV als u geïnteresseerd bent. Ik ben lid van de Academie voor medisch specialisten en verbonden aan het Challenge en Support programma van het Erasmus MC.

Bekijk hier een filmpje waarin ik mezelf introduceer en vertel over wat ik als coach voor u kan betekenen.

Referenties

Myrthe

Ralph is een prettige en doortastende gesprekspartner. Zijn kennis van de medische wereld en veelzijdige coachende vaardigheden zorgen ervoor dat gebeurtenissen zonder veel uitleg in het juiste perspectief gezet kunnen worden.

Mathijs

Via Challenge & Support heb ik zes hele nuttige sessies gehad! Ralph is een fijne sparringpartner die je op een bijzonder prettige manier uitdaagt, maar ook prettige support geeft als het nodig is. Hij heeft veel ervaring, weet uitstekend hoe de hazen in het ziekenhuis lopen en door kenmerkende voorbeelden beklijven z'n adviezen ook echt!

Anke

Mijn drukke bestaan als AIOS, moeder en promovenda kostte me te veel energie. Ik had regelmatig schuldgevoelens, omdat ik alles goed wilde doen en te veel taken tegelijkertijd wilde uitvoeren. Een tegenvaller op het werk of communicatieproblemen met collega's kon ik vaak moeilijk loslaten. Op advies van mijn opleider, ging ik samen met Ralph hiermee aan de slag. Hij liet me inzien wat belangrijk is in het leven en hoe ik beter met tegenslagen kan omgaan. Daarnaast ben ik beter geworden in timemanagement. De sessies waren erg gemoedelijk en ik kreeg duidelijke handvaten om zaken anders aan te pakken. Mede dankzij hem is mijn promotie een feit geworden, ben ik een vrolijke moeder van twee kindjes en heb ik mijn opleiding inmiddels afgerond. Zijn handvaten en kennis neem ik dagelijks met mij mee! Bedankt Ralph!

David

Na mijn opleiding Geneeskunde ben ik gestart met promotieonderzoek en voordat ik dat kon afronden, ben ik in opleiding gegaan tot medisch specialist. Na vier jaar alleen maar onderzoek te hebben gedaan, begon ik zonder klinische ervaring als AIOS te werken. Tegelijkertijd rondde ik mijn proefschrift af en werd mijn jonge gezin uitgebreid met nog een kind.

Het lukte mij niet om al deze rollen en projecten tegelijkertijd in goede banen te leiden. Ik heb aan de rand van het ravijn gehangen; maar ik ben er dankzij Ralph niet ingevallen. We hebben maanden wekelijks, soms zelfs twee keer per week, indringende gesprekken gevoerd. Stapje voor stapje, ging het langzaam beter. Ik rondde mijn promotie af, kon mijn opleiding makkelijker volgen en alles viel in mijn gezin op zijn plek. Uiteindelijk heb ik met veel plezier en zonder nog in de buurt van het ravijn te zijn geweest, mijn opleiding afgemaakt. Inmiddels werk ik al enige tijd met veel plezier als medisch specialist in een heel leuk ziekenhuis. Werk en privé zijn in balans. Zonder overdrijven is het dankzij Ralph dat het allemaal is gelukt. Het is al zes jaar geleden, maar ik denk nog steeds wekelijks aan wat deze gesprekken voor mij hebben betekend.

Ellen

Ralph Spritzer is een coach met veel ervaring in de medische wereld, waardoor hij de dilemma's van jonge klare snel begrijpt. Hierdoor konden we tijdens mijn coachingtrajecten snel (inhoudelijk) schakelen. Ralph is emphatisch, betrokken, stelt kritische vragen en communiceert duidelijk en direct.

Marc

Ralph was voor mij een onafhankelijke sparringpartner op een moment dat ik zelf de keuze wel wist, maar niet wist hoe ik die moest maken. Hij heeft me snel geholpen om op een gestructureerde manier mijn werk en mijn relaties ten opzichte van anderen te bekijken.

Ik denk dat Ralph kan helpen als je op professioneel of persoonlijk vlak even vast zit. Maar ook als het gaat om het beter benutten van de mogelijkheden in je verdere loopbaan. Hij heeft een assertieve aanpak; je werkt duidelijk naar een doel toe en tegelijkertijd kun je jouw coachingstraject zelf invulling te geven.

Esther

Ik was net dokter en worstelde met mijn verantwoordelijkheden. Ik wilde een goede arts zijn, maar mijn werkgever stelde ook allerlei doelen, o.a. over mijn opleiding. Ralph stelde kritische vragen en spaarde mij daarbij niet. Samen keken we naar wat mij de meeste druk gaf. Door dat eerst aan te pakken, kwam er ruimte om me daarna op andere zaken te richten. Soms was Ralph empathisch, had hij praktische tips, maar hij kon ook streng zijn. We bepaalden dan concrete doelen die ik moest behalen voor de volgende afspraak.

Later kwam ik weer bij Ralph terecht vanwege de lastige uitdaging tussen het leveren van goede zorg en de verwachtingen van mijn werkgever. Door zijn werkervaring herkende hij waar ik tegenaan liep en heeft hij mij 'het spel' leren spelen en 'de spelregels' uitgelegd. Hij liet mij mijn eigen plan van aanpak bedenken. Dit is van grote toegevoegde waarde geweest op mijn carrière. Deze 'spelregels' pas ik nog vaak toe en ik 'speel het spel' nog steeds mee.

Coaching door Ralph heeft bij mij tot twee keer toe een burnout voorkomen, mijn plezier in mijn werk als arts-assistent teruggegeven en heeft het me een betere dokter gemaakt.

Joop

Ralph neemt de tijd, luistert, koppelt terug en laat je in een prettige en rustige ambiance naar oplossingen zoeken. Hij is zeer betrokken en gebruikt zijn eigen ervaringen uit de medische wereld om met je te sparren en de juiste weg uit de misére te kiezen.